OBIECTIVE

Asociaţia îşi propune următoarele obiective:

a. promovarea embriologiei aplicate în general şi a embriologiei clinice reproductive în special; definirea statutului profesiunii de embriolog, in conformitate cu normele recunoscute pe plan european, international si cu recomandarile organizatiilor internationale de specialitate

b. promovarea metodelor şi tehnicilor de intervenţie utilizate în embriologia clinică precum şi consiliere, consultanţă şi intervenţie organizaţională (facilitare, mediere, dezvoltarea şi managementul resurselor umane, recrutare şi selecţie, dezvoltare organizaţională, large scale change, appreciative inquiry, team-building, counseling, coaching, mentoring, training, etc);

c. promovarea studiului şi utilizării celor mai noi metode de laborator etc. în asistenţa şi intervenţia embriologica si elaborarea unor standarde profesionale pentru desfasurarea de profestiei de embriolog in Romania;

d. pregătirea de practicieni, specialişti şi supervizori - formatori în embriologia clinică, embriologie specială reproductiva, educaţie pentru sănătate, promovarea sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos, consiliere şi terapie suportivă, consiliere în situaţii de infertilitate;

e. oferirea unui cadru profesional asistat de derulare a unor programe de voluntariat adresate tinerilor specialişti în embriologie în scop de formare şi perfecţionare, sprijinirea din fondurile asociaţiei a tinerilor specialişti în scop de formare, perfecţionare, specializări, supraspecializari;

f. elaborarea, adoptarea şi implementarea de criterii, norme şi programe de formare, certificare, acreditare, precum şi de norme etice şi deontologice, în acord cu standardele internaţionale şi cu legislaţia în vigoare;

g. promovarea practicii documentată de cercetare, în embriologia clinică, embriologie de laborator, consultanţă şi în alte domenii de asistenţă şi intervenţie embriologica;

h. încurajarea şi susţinerea cercetării ştiinţifice în embriologie şi ştiinţele reproducerii umane (cercetarea fundamentală şi aplicativă, cantitativă şi calitativă, cercetarea orientată pe rezultate, pe procese şi pe factorii comuni şi specifici ai schimbării etc.) şi a cercetării interdisciplinare şi transdisciplinare;

i. asigurarea unui cadru de întâlnire, dialog şi dezbatere constructivă între specialiştii reprezentanţi ai diferitelor domenii relationate şi între aceştia şi public; reunirea si organizarea profesionistilor in embriologie din tara noastra intr-un cadru legal, care sa reglementeze drepturile si obligatiile acestora, precum si cooperarea lor cu profesionistii in domeniu din alte tari; precum si consolidarea increderii diferitelor segmente de public in activitatea desfasurata de embriologie, in specialistii care o desfasoara, precum si in cei care solicita asistenta din partea specialistilor

j. încurajarea şi sprijinirea creaţiei, inovaţiei şi cercetării în domeniul embriologiei;

k. elaborarea, traducerea şi adaptarea de instrumente de măsurare şi evaluare (a rezultatului, a eficienţei şi eficacităţii asistenţei şi intervenţiei embriologiei, a proceselor implicate în schimbare etc);

l. promovarea integrării progreselor tehnologice în proiectarea, livrarea, evaluarea şi cercetarea intervenţiilor embriologice (biofeedback, realitate virtuală, diagnoză şi intervenţii via internet, telefon etc);

m. înfiinţarea unui institut de cercetare ştiinţifică, formare şi specializare profesională în domeniile de interes;

n. înfiinţarea unei edituri proprii, a unor centre de documentare, studiu şi informare asupra domeniilor de interes şi realizarea unei reviste de specialitate;

o. încurajarea şi sprijinirea organizării şi desfăşurării de cursuri de specializare post-universitare pe domeniile de interes, independent şi în parteneriat cu diferite universităţi şi institute din ţară şi străinătate, în condiţiile legii;

p. protejarea şi apărarea drepturilor membrilor, colaboratorilor şi organizaţiilor afiliate, susţinerea şi reprezentarea la nivel naţional şi internaţional a intereselor acestora;

q. atragerea de resurse diverse şi facilitarea accesului specialiştilor la aceste resurse;

r. promovarea echilibrului, armoniei şi eficienţei în comunicarea şi relaţiile omului cu sine şi cu ceilalţi şi participarea activă la ridicarea nivelului de calitate a vieţii, satisfacţie, competenţă personală, echilibru psiho-emoţional şi sănătate reproductiva a omului, în mediul  familial;

s. implicarea prin mijloace specifice asistenţei şi intervenţiei embriologice în prevenţia şi recuperarea diferitelor forme de alienare, dezechilibre de fertilizare, dependenţe, boli profesionale şi deprinderi de viaţă nocive;

t. oferirea de asistenţă, consultanţă şi servicii specializate pentru diferite categorii de clienţi şi specialişti;

u. informarea publicului şi a specialiştilor în embriologie în legătură cu domeniile de interes si cultivarea unor relatii colegiale corecte, a loialitatii fata de public si fata de beneficiarii activitatii desfasurate de embriologi.

v. popularizarea către publicul larg a informaţiilor pertinente privind serviciile embriologice si de medicina reproductiva, drepturile clienţilor, metodele de auto-educare şi auto-ajutorare etc;

w. stabilirea unui parteneriat cu Colegiul Medicilor din România/ Ordinul Biologilor Biochimistilor si Chimistilor din Romania/Ordinul Asistentelor din Romania /Colegiul Psihologilor din România etc în vederea asigurării cadrului necesar desfăşurării activităţii de supervizare profesională a embriologilor cu drept de liberă practică, pentru asigurarea managementului calităţii actului biologic/medical; militarea pentru recunoasterea acestei specializari si organizarea de examene de obtinerea competentelor profesionale pentru aceasta specializare,. acreditarea de catre organismele in drept a asociatiei ca furnizor de EMC si stabilirea de contacte cu toate institutiile si organizatiile - publice sau private, din tara si din strainatate - care pot contribui la recunoasterea in Romania a activitatii embriologilor si a statutului profesional al specialistilor din acest domeniu

x. afilierea la organizatiile mentionate mai sus, pentru desfăşurarea activităţii de formare profesionala continuă a biologilor/medicilor cu drept de liberă practică; precum si afilierea la ESHRE si la alte organizatii si organisme interne si internationale de profil.

y. comunicarea, parteneriatul şi colaborarea cu autorităţi, instituţii, organizaţii şi persoane din ţară şi străinătate pe domeniile de interes.