SCOP

Asociaţia îşi propune ca scop:

A.

 - să promoveze practica, formarea profesională continuă, cursurile complementare de specializare profesională şi cercetarea ştiinţifică în domeniul embriologiei aplicate, medicinei reproductive asistate şi altor domenii conexe;

B. 

– extinderea şi aprofundarea formelor de pregătire în specialităţile embriologie şi medicina reproductiva asistata pentru membrii săi precum şi dezvoltarea colaborării cu profesioniştii din domeniul enuntat din ţara şi străinătate;

- aprofundarea cunoştinţelor în domeniul embriologiei şi medicinei reproductive asistate, îmbunătăţirea condiţiilor de practică de laborator şi creşterea gradului de accesibilitate a resurselor pentru membrii săi. Se doreşte astfel evoluţia şcolii româneşti de embriologie şi medicină reproductiva asistata, încurajarea rezultatelor de marcă, precum şi formarea unei generaţii viitoare de embriologi şi medici clinicieni specialisti de o calitate excepţională din punct de vedere profesional şi uman;

- Organizarea de cursuri suplimentare în domeniu embriologiei aplicate şi în alte domenii conexe (de exemblu bioetica);

- Iniţierea şi organizarea de programe şi activităţi specifice de instruire şi perfecţionare a membrilor săi, corespunzătoare intereselor Asociaţiei;

- Promovarea şi dezvoltarea embriologiei aplicate şi a domeniilor conexe;

- Organizarea, sprijinirea şi participarea la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, seminarii, conferinţe şi alte reuniuni de specialitate;- Organizarea şi promovarea practicii de vară în ţară şi străinătate;

- Stabilirea de legături cu centre universitare diferite în vederea cunoaşterii opiniilor şi procedeelor din mai multe şcoli.

C. 

- să ofere un cadru profesional asistat pentru practica şi utilizarea etică, avizată, competentă şi performantă a acestor proceduri de asistenta medicala.