CARTA EUROPEANA A CERCETATORILOR'' - Recomandarea 2005/251/CE a COMISIEI EUROPENE

09.12.2016 18:13

***,,CARTA EUROPEANA A CERCETATORILOR'' - Recomandarea 2005/251/CE a COMISIEI EUROPENE

- CARTA SE ADRESEAZĂ TUTUROR CERCETĂTORILOR DIN UNIUNEA EUROPEANĂ, ÎN TOATE ETAPELE CARIEREI LOR, ȘI CUPRINDE TOATE DOMENIILE DE CERCETARE DIN SECTORUL PUBLIC ȘI PRIVAT, INDIFERENT DE NATURA FUNCȚIEI SAU LOCULUI DE MUNCĂ, DE STATUTUL JURIDIC AL ANGAJATORULUI SAU DE TIPUL ORGANIZAȚIEI SAU AL INSTITUȚIEI ÎN CARE SE DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA.

- CARTA ia în considerare MULTIPLELE ROLURI ALE CERCETĂTORILOR, CARE SUNT DESEMNAȚI NU NUMAI SĂ DESFĂȘOARE ACTIVITĂȚI DE CERCETARE ȘI / SAU DE DEZVOLTARE, CI SUNT IMPLICAȚI, DE ASEMENEA, ÎN ACTIVITĂȚI DE SUPRAVEGHERE, ÎNDRUMARE, GESTIONARE SAU ADMINISTRATIVE.

*** LIBERTATEA DE CERCETARE.
- CERCETĂTORII trebuie să își orienteze ACTIVITATEA DE CERCETARE spre BUNĂSTAREA UMANITĂȚII și spre EXTINDEREA FRONTIERELOR CUNOAȘTERII ȘTIINȚIFICE, beneficiind în același timp de LIBERTATEA DE GÂNDIRE ȘI DE EXPRIMARE, precum și de LIBERTATEA DE A IDENTIFICA METODE DE SOLUȚIONARE A PROBLEMELOR ÎN CONFORMITATE CU PRACTICILE ȘI PRINCIPIILE ETICE RECUNOSCUTE.
- Cu toate acestea, CERCETĂTORII TREBUIE SĂ CUNOASCĂ LIMITELE ACESTEI LIBERTĂȚI, LIMITE CARE POT DECURGE DIN CIRCUMSTANȚE SPECIFICE de cercetare (de exemplu, în planul activităților de supraveghere, orientare, gestionare) sau din constrângeri operaționale, de exemplu din rațiuni bugetare sau de infrastructură sau, în mod special în sectorul industrial, din motive de protecție a proprietății intelectuale.
- Totuși, ACESTE LIMITE NU AR TREBUI SĂ CONTRAVINĂ PRACTICILOR ȘI PRINCIPIILOR RECUNOSCUTE CĂRORA CERCETĂTORII TREBUIE SĂ SE CONFORMEZE.
- Principii etice: CERCETĂTORII TREBUIE SĂ SE CONFORMEZE PRACTICILOR ETICE RECUNOSCUTE ȘI PRINCIPIILOR ETICE FUNDAMENTALE APLICABILE DISCIPLINEI(LOR) LOR, PRECUM ȘI STANDARDELOR ETICE STABILITE ÎN DIFERITELE CODURI DE ETICĂ NAȚIONALE, SECTORIALE SAU INSTITUȚIONALE.

*** RESPONSABILITATE PROFESIONALĂ.
- CERCETĂTORII TREBUIE SĂ DEPUNĂ TOATE EFORTURILE PENTRU A SE ASIGURA CĂ ACTIVITĂȚILE LOR DE CERCETARE SUNT RELEVANTE PENTRU SOCIETATE ȘI NU REIAU CERCETĂRI EFECTUATE ANTERIOR ÎN ALTĂ PARTE.

*** DEZVOLTAREA CARIEREI.
- Angajatorii și/sau finanțatorii cercetătorilor trebuie să elaboreze, de preferat în cadrul gestionării resurselor umane, o STRATEGIE SPECIFICĂ DE DEZVOLTARE A CARIEREI ÎN TOATE ETAPELE ACESTEIA, indiferent de situația contractuală, inclusiv pentru cercetătorii care dețin contracte de muncă pe durată determinată.
- Această strategie ar trebui să vizeze Disponibilitatea MENTORILOR implicați în asigurarea sprijinului și orientării necesare în vederea dezvoltării personale și profesionale a cercetătorilor, permițând, astfel, motivarea acestora și contribuind la diminuarea unei eventuale nesiguranțe în privința viitorului lor profesional.
- TOȚI CERCETĂTORII TREBUIE SĂ CUNOASCĂ ACESTE DISPOZIȚII ȘI ACORDURI.

CartaCercetatorului.pdf (328,1 kB)