CRITERIILE DE ELIGIBILITATE PENTRU INCLUDEREA ÎN SUBPROGRAM

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE PENTRU INCLUDEREA ÎN SUBPROGRAM SUNT URMĂTOARELE:


cupluri infertile care au indicație pentru efectuarea procedurii FIV/ET;
membrii cuplului au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 211 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat);
vârsta femeii cuprinsă între 24 şi 40 de ani;
indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20 şi 25;
rezerva ovariană în limite normale probată prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml.

PROCEDURA DE INCLUDERE ÎN SUBPROGRAM A BENEFICIARILOR ELIGIBILI:

Cuplul solicitant depune la sediul uneia dintre unităţile sanitare care implementează subprogramul un dosar care cuprinde următoarele documente:

1.1. cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET semnată de membrii cuplului care va cuprinde, în mod obligatoriu, următoarele date:

1.1.1. datele de identificare a membrilor cuplului: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria şi numărul actului de identitate, data emiterii acestuia și unitatea emitentă; 1.1.2. adresa de domiciliu;

1.1.3. numărul de telefon mobil;

1.1.4. adresa de corespondență;

1.2. copii după actele de identitate ale membrilor cuplului;

1.3. adeverinţe eliberate de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care să probeze calitatea de asigurat;

1.4. adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii – document emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

1.5. documente medicale din care să rezulte setul minim de investigații efectuate pentru stabilirea diagnosticului, indicației terapeutice și riscurilor medicale al cuplului solicitant

1.6. un document medical din care să rezulte indicația medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET, eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității  cuplului și reproducere umană asistată medical, emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

1.7. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitanții au depus un singur dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET și că nu au mai beneficiat în trecut de o altă procedură finanțată din bugetul Ministerului Sănătății; în declarație se consemnează în mod obligatoriu aserțiunea “Sub sancţiunile aplicate faptei de fals și uz de fals în acte publice, conform prevederilor Codului penal, declar că datele din declaraţie sunt corecte şi complete. ”

1.8. opis al documentelor dosarului;

Vom reveni cu informații publice concrete de îndată ce se vor stabili de catre clinici si  Ministerul Sănătății.