Informatii despre Programul de Fertilizare in Vitro si Embriotransfer

Informatii despre Programul de Fertilizare in Vitro si Embriotransfer

Beneficiarii subprogramului / Criterii de eligibilitate:

a) cupluri infertile care au indicație pentru efectuarea procedurii FIV/ET

b) membrii cuplului au calitatea de asigurat in sistemul national de asigurari de sanatate

c) cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de spermă sau mama surogat)

d) vârsta femeii cuprinsă între 24 şi 40 de ani

e) indexul de masă corporală al femeii cu valori cuprinse între 20 şi 25

f) rezerva ovariană în limite normale probată prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml

Indicațiile pentru efectuarea procedurii FIV/ET:

• Absența sau obstrucția trompelor uterine bilateral

• Patologie masculină severă - sub 5 milioane de spermatozoizi cu mobilitate progresivă sau sub 4% spermatozoizi cu morfologie normală

• Infertilitate de altă etiologie, dacă tratamentele convenționale nu au dat rezultat (eșecul obținerii sarcinii după minim 3 cicluri de stimulare ovariană cu inseminare intrauterină)

• Endometrioza în stadii avansate III-IV

Activitati finantate

a) prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară, sub anestezie locala sau sedare

 b) procesarea spermei

 c) inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontană (FIV)

 d) cultivarea embrionilor 72 de ore

 e) transferul embrionar

 f) monitorizarea evoluţiei cazului pana la 6 săptămâni de la realizarea FIV

 Contravaloarea costului procedurii FIV/ET în cadrul subprogramului se decontează la un tarif de  6188 lei/procedura FIV/ET în condițiile efectuării integrale a activităților prevăzute la lit. a) – f).

 Contravaloarea altor servicii medicale decât cele prevăzute la lit. a) - f) se suportă de către beneficiari  la tarifele stabilite şi afişate de unitatea sanitară, pentru care se eliberează documentul fiscal.

 Lista serviciilor medicale care nu fac obiectul rambursării, cuprinde, fără a se limita la acestea:

• investigații paraclinice preliminare

• monitorizarea tratamentului de stimulare ovariană

• pachet servicii Premium

• medicatia pentru stimularea ovariana

• anestezia generala la prelevarea ovocitelor

• ICSI (injectare intracitoplasmică a spermatozoizilor)

• P-ICSI

• cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore până la stadiul de blastocist

• diagnostic genetic al embrionilor

• crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor

• recoltarea chirurgicală a spermatozoizilor

Dosarul pe care cuplul solicitant il depune la sediul unităţii sanitare cuprinde:

a) cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET semnată de membrii cuplului care va cuprinde:

− datele de identificare a membrilor cuplului: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul

actului de identitate, seria şi numărul actului de identitate, data emiterii și unitatea emitentă;

− adresa de domiciliu;

− numărul de telefon mobil;

− adresa de corespondență.

b) copii după actele de identitate ale membrilor cuplului;

c) adeverinţe eliberate de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

d) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii - document emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului;

e) documente medicale din care să rezulte setul minim de investigații efectuate pentru stabilirea diagnosticului, indicației terapeutice și riscurilor medicale al cuplului solicitant

f) document medical din care să rezulte indicația medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET, eliberat de un medic specialist în obstetric-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical, emis cu maxim 60 de zile înaintea depunerii dosarului*

g) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că solicitanții au depus un singur dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET și că nu au mai beneficiat în trecut de o altă procedură finanțată din bugetul Ministerului Sănătății; în declaratie se consemneaza în mod obligatoriu asertiunea "Sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals în acte publice, conform prevederilor Codului penal, declar ca datele din declaratie sunt corecte si complete. "

h) opis al documentelor dosarului;

https://www.ms.ro/2020/01/17/reorganizare-subprogram-de-fertilizare-in-vitro-si-embriotransfer/